Friday, 25 November 2011

DOA-DOA KATAK

Scerita teladan di petik dan diterjemah dari "Prayers of The Frog".

Tersebut kisah ratusan tahun lalu di sebuah perkampungan di selatan India. Ada seorang guru yang mengajar satu agama baru dan dia berhasil mengumpulkan 50 orang anak murid. Setiap minggu dia dan pengikut-pengikutnya akan bersembahyang secara beramai-ramai. Guru ini mempunyai seekor kucing kesayangan.

Setiap kali upacara sembahyang diadakan, kucing ini akan menggangu sang guru. Maka sebagai jalan penyelesaian, guru ini menambat kucingnya setiap kali bersembahyang. Hari berganti tahun. Pengikutnya bertambah ramai. Dan setiap kali dia menjadi imam sembahyang, guru it akan menambat kucing.

Berpuluh tahun kemudian, guru itu mati, lalu diganti dengan guru baru. Dan guru ini juga setiap kali sembahyang akan menambat kucing guru pertamanya. Berpuluh tahun kemudian, kucing itu mati. Lalu dicarilah mereka kucing yang lain untuk ditambat setiap kali bersembahyang.

Ratusan tahun kemudian, pengikut agama tersebut yang semakin ramai dan bercambah di mana-mana akan menambat kucing sebagai satu 'rukun wajib' setiap kali mereka sembahyang sehingga ke hari ini!

No comments:

Post a Comment